Skip to main content

Welfare State in a Changing World (5 cr)

Code: ZY00BL14-3004

General information


Enrollment

23.05.2022 - 29.05.2022

Timing

01.08.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Tikkurila

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Customer-Oriented Development of Social Service Practices (ZYV4), Laurea Tikkurila (Finnish)

Teachers

  • Ari Heikkinen
  • Teemu Rantanen

Teacher in charge

Ari Heikkinen

Groups

  • ZYV422SJ
    Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S22, Tikkurila

Objectives

Opiskelija
- osaa analysoida hyvinvointivaltioon ja hyvinvointiyhteiskuntaan liittyviä keskeisiä haasteita ja muutossuuntia,
- osaa analysoida hyvinvointipolitiikan ja talouden suhdetta sekä vertailla erilaisia hyvinvoin-tivaltiomalleja ja niiden keskeisiä lähtökohtia ja
- tuntee sosiaalihuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen keskeiset periaatteet.

Grading scale

Approved/Failed