Skip to main content

Service Users as Developers (5 cr)

Code: V1568-3004

General information


Enrollment

23.05.2022 - 29.05.2022

Timing

01.08.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Tikkurila

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Customer-Oriented Development of Social Service Practices (ZYV4), Laurea Tikkurila (Finnish)

Teachers

  • Eeva Järveläinen
  • Teemu Rantanen

Teacher in charge

Teemu Rantanen

Groups

  • ZYV422SJ
    Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, S22, Tikkurila

Learning outcomes

Opiskelija
- ymmärtää asiakas- ja kansalaisnäkökulman merkityksen sosiaalipalvelujen kehittämisessä,
- osaa tunnistaa kansalaisten tarpeista lähteviä sosiaalialan työn kehittämistarpeita ja
- ymmärtää kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet.

Content

- Sosiaalipalvelujen käyttäjälähtöiset kehittämis- ja arviointimenetelmät, kansalaislähtöinen tarveanalyysi
- Yhteiskunnallisen osallistamisen, valtaistamisen ja vaikuttamistyön menetelmät
- Digitalisaatio sosiaalipalveluissa ja niiden kehittämisessä

Grading scale

Approved/Failed