Skip to main content

Customer Profitability and (Managing) Customer Capital (5 cr)

Code: V1453-3005

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

01.01.2023 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Campus

Laurea Tikkurila

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Futures Studies and Customer-Oriented Services (HYV2), Laurea Tikkurila (Finnish)

Teachers

  • Antti Sekki

Groups

  • HYV223KJ
    Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, yamk, K23, Tikkurila

Learning outcomes

Opiskelija osaa
- tunnistaa asiakaspääoman osana yrityksen aineetonta varallisuutta
- mitata asiakaskannattavuutta ja Customer Lifetime Value ja tuntee asiakaskannattavuuden ja asiakaspääoman kehittämisessä käytettävät keskeiset menetelmät ja mittarit
- tuottaa organisaatiolle asiakaskannattavuutta edistävän kehittämissuunnitelman

Grading scale

H-5