Skip to main content

Development of Empowering Working Methods in Social Rehabilitation and Health and Welfare Promotion (10 cr)

Code: SY00BU03-3002

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

01.01.2023 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

10 op

Virtual proportion

5 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

50 % Contact teaching, 50 % Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, sote

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

30 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Development and Management of Empowering Working Methods in Health Care and Social Services (SYA7), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Marjo Ritmala
  • Ossi Salin
  • Mikko Häkkinen

Groups

  • SYA723KJ
    Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, yamk, K23, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa:

- hahmottaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä sosiaalisen kuntoutuksen, monitieteisenä ja monialaisena työmuotona
- tunnistaa ja arvioida psykososiaalisen toimintakyvyn edistämiseen liittyviä tarpeita sekä soveltaa työssään voimavaraistavia ja terapeuttisia työmenetelmiä psykososiaalisen toimintakyvyn ja terveyden edistämiseksi
- toimia, johtaa ja kehittää psykososiaalista toimintakykyä edistäviä työmuotoja ja palveluja erilaissa ympäristöissä, työyhteisöissä ja moniammatillisissa tiimeissä tutkittuun tietoon perustuen
- laatia toimintakykyä tukevia tavoitteita ja arvioida tavoitesuuntaista toimintaa

Grading scale

H-5

Evaluation methods and criteria

Opintojaksolla käytetään Laurean YAMK-opintojaksojen arviointikriteerejä.