Skip to main content

Change Through Motivation in Client Work (5 cr)

Code: SY00BS69-3002

General information


Enrollment

23.05.2022 - 29.05.2022

Timing

01.08.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Management and Development in Social and Health Care Reform (SYA5), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Ossi Salin
  • Soile Juujärvi

Teacher in charge

Soile Juujärvi

Groups

  • SYA522SJ
    Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, yamk, S22, Leppävaara

Learning outcomes

Opiskelija osaa
- asiakaslähtöisen työskentelyn teoriaperustan
- rakentaa tunneyhteyden vuorovaikutustilanteessa
- ratkaisukeskeisen työskentelyn taitoja
- motivoida asiakasta tai alaista muutokseen
- reflektoida ja arvioida omaa työskentelyään vuorovaikutussuhteessa
- hyödyntää moniammatillista yhteistyötä asiakasprosessin eri vaiheissa

Grading scale

H-5