Skip to main content

Co-Creation and Facilitation in Service Design (5 cr)

Code: MY00BM99-3006

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

01.01.2024 - 31.07.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, palvelu

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Service and Business Design (MYA4), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Anna Salmi

Groups

  • MYA423SJ
    Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu, yamk, S23, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa
- arvioida yhteiskehittämisen menetelmiä ja työtapoja sekä niiden tarkoituksenmukaisuutta palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa
- ohjata tiedontuottamisen prosessia ja aineiston keräämistä yhteiskehittämisen työpajoissa
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti osallistavia työpajoja, analysoida työpajoissa kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset
- huomioida yhteiskehittämisen eettiset kysymykset

Grading scale

Approved/Failed