Skip to main content

Facilitation and Co-development in Development Work (5 cr)

Code: HY00BV27-3003

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

02.11.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

RDI proportion

3 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Campus

Laurea Virtual Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Strategic Management (HYD1), Laurea Virtual Campus (Finnish)

Teachers

  • Sami Kauppinen
  • Jonna Hjelt

Teacher in charge

Jonna Hjelt

Groups

  • HYD123SJ
    Strateginen johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Objectives

Opiskelija osaa:
- toteuttaa ja arvioida erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä kehittämistyössä eri sidosryhmien kanssa
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti osallistavia työpajoja, analysoida työpajoissa kerätyn aineiston sekä raportoida
tiedonkeruun tulokset
- analysoida strategisia päätöksiä eettisen, vastuullisen ja kansainvälisen näkökulman kautta

Grading scale

H-5