Skip to main content

Facilitation and Co-development in Development Work (5 cr)

Code: HY00BV27-3001

General information


Enrollment

23.05.2022 - 29.05.2022

Timing

01.08.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Campus

Laurea Virtual Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

50 - 55

Degree programmes

  • Degree Programme in Strategic Management (HYD1), Laurea Virtual Campus (Finnish)

Teachers

  • Ruusa Ligthart

Groups

  • HYD122SJ
    Strateginen johtaminen, yamk, S22, Verkkokampus

Objectives

Opiskelija osaa:
- toteuttaa ja arvioida erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä kehittämistyössä eri sidosryhmien kanssa
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti osallistavia työpajoja, analysoida työpajoissa kerätyn aineiston sekä raportoida
tiedonkeruun tulokset
- analysoida strategisia päätöksiä eettisen, vastuullisen ja kansainvälisen näkökulman kautta

Grading scale

Approved/Failed