Skip to main content

Socially Responsible Management (5 cr)

Code: HY00BV05-3002

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

01.08.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Campus

Laurea Virtual Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Leading Sustainable Growth and Social Responsibility (HYD4), Virtual Campus (Finnish)

Teachers

  • Sari Sarlio-Siintola

Teacher in charge

Sari Sarlio-Siintola

Groups

  • HYD423SJ
    Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Objectives

Opiskelija osaa:
- analysoida muuttuvaa yhteiskuntaa kestävän kehityksen näkökulmasta
- soveltaa kestäviä ja vastuullisia menettelytapoja organisaatioiden johtamisessa
- toimia proaktiivisesti oman alansa arvoja edistäen ja puuttua havaitsemaansa epäeettiseen toimintaan
- arvioida ja perustella tekemiään ratkaisuja yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta

Grading scale

Approved/Failed