Skip to main content

Public Procurement and Investments (5 cr)

Code: HY00BV02-3002

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

01.08.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Campus

Laurea Virtual Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Leading Sustainable Growth and Social Responsibility (HYD4), Virtual Campus (Finnish)

Teachers

  • YAMK puute 2023

Groups

  • HYD423SJ
    Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Objectives

Opiskelija osaa:
- hallita julkisten hankintojen ja kilpailutuksen oikeudellisen näkökulman ja nykytilan
- hahmottaa julkisten hankintojen merkitystä innovaatiopolitiikan välineenä ja kestävän liiketoiminnan edistäjinä
- analysoida julkisten hankintojen roolia yhteiskunnan rakenteiden ja toimintamallien uudistamisessa

Grading scale

Approved/Failed