Skip to main content

Value Creation in Constantly Changing Networks and Digital Context (5 cr)

Code: HY00BV01-3002

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

01.08.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Campus

Laurea Virtual Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Leading Sustainable Growth and Social Responsibility (HYD4), Virtual Campus (Finnish)

Teachers

  • Kaisa Airo
  • Ville Saarikoski

Groups

  • HYD423SJ
    Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Objectives

Opiskelija osaa:
- kuvata kollektiivisen älykkyyden synnyn ja älykkyyden lajit
- kuvata arvon luonteen verkostoissa
- tunnistaa ja arvioida yksilön merkitystä ja toiminnan vaikutuksia eritasoisissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä
- analysoida ja soveltaa systeemistä lähestymistapaa verkostoissa
- toimia sekä fyysisessä että virtuaalisessa ympäristössä sekä näiden yhdistelmissä
- tunnistaa tiedon/informaation roolin arvoa luovassa prosessissa

Grading scale

H-5