Skip to main content

Circular Economy Models and Solutions (5 cr)

Code: HY00BV00-3002

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

01.08.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Campus

Laurea Virtual Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Leading Sustainable Growth and Social Responsibility (HYD4), Virtual Campus (Finnish)

Teachers

  • Olli-Samuli Sahimaa
  • Kati Tawast
  • Aletta Purola

Groups

  • HYD423SJ
    Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Objectives

Opiskelija osaa:
- ymmärtää, mitä kiertotalouden ja kestävän kehityksen mukaisilla toimintamalleilla ja arvonluonnilla tarkoitetaan
- analysoida ja kehittää kiertotalouden ja kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja
- tunnistaa ja kehittää (ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti) kestävän arvonluonnin mahdollisuuksia yrityksissä ja
- muissa organisaatioissa
- hyödyntää työssään kestävän kehityksen ja kiertotalouden tutkimusta ja kirjallisuutta

Grading scale

Approved/Failed