Skip to main content

Project Management (5 cr)

Code: HY00BU12-3002

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

01.09.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, liko

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Future-oriented Project Management (HYA5), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Taina Vuorela
  • Johanna Aalto

Groups

  • HYA523KJ
    Tulevaisuussuuntautunut projektijohtaminen, yamk, K23, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa
- suunnitella, arvioida ja kehittää organisaation ja yksilön valmiuksia projektijohtamisessa
- hyödyntää erilaisia menetelmiä TKI-toiminnassa ja projektijohtamisessa
- johtaa projektin taloutta, viestintää ja vaikuttavuutta

Grading scale

Approved/Failed