Skip to main content

Master's Thesis (30 cr)

Code: HY00BU09-3002

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

01.01.2023 - 31.07.2024

Number of ECTS credits allocated

30 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, liko

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

 • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

 • Degree Programme in Future-oriented Project Management (HYA5), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

 • Tiina Lehtosaari
 • Susanna Kivelä
 • Taina Vuorela
 • Maria Ekström
 • Jarmo Heinonen
 • Tarja Chydenius

Groups

 • HYA523KJ
  Tulevaisuussuuntautunut projektijohtaminen, yamk, K23, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa
- tehdä itsenäisesti oman alan kehittämistyötä ja soveltavaa tutkimusta
- soveltaa hankittua tutkimustietoutta omassa opinnäytetyössä kriittisesti ja analyyttisesti
- soveltaa kehittämistehtävään soveltuvia tiedonhankintamenetelmiä
- valitun soveltavan tutkimus- ja kehitysmenetelmän ja siihen perustuvan dokumentoinnin ja raportoinnin
- toimia asiantuntijana soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevässä yhteisössä
- hakea itsenäisesti tietoa sekä seurata, eritellä ja arvioida kriittisesti oman alansa ammattikäytäntöjen ja tutkimustiedon kehittymistä
- tuottaa ja soveltaa tietoa itsenäisesti

Grading scale

Approved/Failed