Skip to main content

Anticipating Future (5 cr)

Code: HY00BU07-3002

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

01.01.2023 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, liko

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Future-oriented Project Management (HYA5), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Susanna Kivelä

Groups

  • HYA523KJ
    Tulevaisuussuuntautunut projektijohtaminen, yamk, K23, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa:
- hyödyntää tulevaisuustietoa projektijohtamisen lähtökohtana ja ymmärtää mitä tulevaisuudesta voidaan tietää ja kuinka tulevaisuustietoa voidaan kerätä
- tuottaa vaihtoehtoisia skenaarioita tulevaisuuden mahdollisista, todennäköisistä ja toivottavista maailmoista
- vahvistaa tulevaisuustietoisuutta tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä projektityöskentelyssä
- etsiä ja omaksua kotimaista ja kansainvälistä tutkimus- ja tulevaisuustietoa ja soveltaa sitä tulevaisuuksien ennakoinnin tukena

Teaching methods

The implementation plan is available in Finnish.

Grading scale

H-5