Skip to main content

Service Design and Co-Creation in RDI (10 cr)

Code: HY00BU06-3002

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

01.01.2023 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

10 op

Virtual proportion

5 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

50 % Contact teaching, 50 % Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, liko

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Future-oriented Project Management (HYA5), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Taina Vuorela
  • Tarja Chydenius

Groups

  • HYA523KJ
    Tulevaisuussuuntautunut projektijohtaminen, yamk, K23, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa:
- soveltaa monipuolisesti palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmiä
- toteuttaa kehittämisprosessin TKI-ympäristössä
- luoda asiakasymmärrystä TKI-toiminnan sisällöissä

Teaching methods

The implementation plan is available in Finnish.

Grading scale

H-5