Skip to main content

Financial Instruments for Sustainable Business Growth (5 cr)

Code: HY00BP20-3004

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

01.08.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Campus

Laurea Virtual Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Leading Sustainable Growth and Social Responsibility (HYD4), Virtual Campus (Finnish)

Teachers

  • Antti Sekki

Groups

  • HYD423SJ
    Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Objectives

Opiskelija osaa:
- laskea pk-yrityksen keskeisimmät tunnusluvut
- tuntee yrityskaupan dynamiikan sekä kykenee määrittää pk-yrityksen arvon (tuotto- ja substanssiarvo)
- tuntee Suomen innovaatioekosysteemiin julkisen rahoituksen hakemisen näkökulmasta
- ymmärtää vastuullisen sijoittamisen perusperiaatteet pk-yrityksen kontekstissa

Grading scale

Approved/Failed