Skip to main content

Developing Social Innovations (5 cr)

Code: HY00BP17-3004

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

01.08.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Campus

Laurea Virtual Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Leading Sustainable Growth and Social Responsibility (HYD4), Virtual Campus (Finnish)

Teachers

  • Marjo Poutanen
  • Hannu Tikkanen

Teacher in charge

Marjo Poutanen

Groups

  • HYD423SJ
    Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Objectives

Opiskelija osaa:
- kuvata mitä sosiaalisella innovaatiolla tarkoitetaan
- perustella sosiaalisten innovaatioiden merkityksen yhteiskunnalle ja kestävälle kasvulle
- tarkastella sosiaalisia innovaatioita teoreettista tietoperustaa hyödyntäen

Grading scale

Approved/Failed