Skip to main content

Reseptioppi (1 cr)

Code: G800BP54-3004

General information


Enrollment

02.07.2022 - 31.07.2022

Timing

01.08.2022 - 28.02.2023

Number of ECTS credits allocated

1 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Laurea Otaniemi, sote

Campus

Laurea Otaniemi

Teaching languages

  • Finnish

Degree programmes

  • Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä täydennyskoulutus (USG), Laurea Otaniemi

Teachers

  • Tiina Mäkelä
  • Jonna Suominen

Teacher in charge

Tiina Mäkelä

Groups

  • USG22SU
    Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus, Syksy 22, Otaniemi

Objectives

Opiskelija osaa
- hallitsee lääkkeenmääräämisen tehtäväalueen terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, ohjauksen ja seurannan hoitajavastaanotolla
- varmistaa tiedonkulun kirjaten ja raportoiden systemaattisesti lääkehoidon ja siihen liittyvän hoitotyön toteutuksen
- tuntee yksilöllisen lääkehoidon vaatimukset ja periaatteet sekä osaa analysoida lääkkeiden valintaa, niiden annokseen ja hoidon toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä farmakologian perustietoja soveltaen
- noudattaa lääkemääräysten kirjoittamisesta annettuja ohjeita ja säädöksiä ja osaa kirjoittaa reseptin oikein
- tuntee lääkkeiden korvattavuudesta annetut lait, asetukset ja määräykset
- tunnistaa ja ennakoi lääkehoidon ongelmatilanteita ja riskejä, rekisteröi poikkeamat sekä kehittää riskien- ja laadunhallintaa

Content

reseptioppi

Grading scale

Approved/Failed