Skip to main content

Farmakologia (11 cr)

Code: G800BP52-3004

General information


Enrollment

02.07.2022 - 31.07.2022

Timing

01.08.2022 - 30.07.2023

Number of ECTS credits allocated

11 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Laurea Otaniemi, sote

Campus

Laurea Otaniemi

Teaching languages

  • Finnish

Degree programmes

  • Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä täydennyskoulutus (USG), Laurea Otaniemi

Teachers

  • Tiina Mäkelä
  • Jonna Suominen

Teacher in charge

Jonna Suominen

Groups

  • USG22SU
    Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus, Syksy 22, Otaniemi

Objectives

- Kykenee lääkkeitä valitessaan ja määrätessään soveltamaan tehokkaan, turvallisen, taloudellisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon periaatteita
- hallitsee farmakologian ja lääkeainetoksikologian perusteet ja kykenee soveltamaan niitä työssään
- ymmärtää ja kuvaa lääkeaineiden vaiheet elimistössä, niihin vaikuttavat tekijät sekä vaikutuskohteet elimistössä
- hallitsee tärkeimpien lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, hoidollisen käytön perusteet sekä lääkkeisiin liittyvät haitta- ja yhteisvaikutukset
- tuntee yksilöllisen lääkehoidon vaatimukset ja periaatteet sekä osaa analysoida lääkkeiden valintaan, niiden annokseen ja hoidon toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä farmakologian perustietoja soveltaen
- osaa tunnistaa ja ohjata edelleen lääkehoidon kokonaisarviointia tarvitsevat potilaat 

Content

Farmakologia ja systemaattinen farmakologia:
- diabetes
- erityiskysymyksiä
- infektiosairaudet
- keuhkot
- mielenterveys ja ikääntyminen
- neurologia
- moniammatillinen yhteistyö
- ruuansulatus
- sydän
- TULES

Grading scale

Approved/Failed