Skip to main content

Kliininen tutkiminen (2 cr)

Code: G800BP46-3004

General information


Enrollment

02.07.2022 - 31.07.2022

Timing

01.08.2022 - 28.02.2023

Number of ECTS credits allocated

2 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Laurea Otaniemi, sote

Campus

Laurea Otaniemi

Teaching languages

  • Finnish

Degree programmes

  • Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä täydennyskoulutus (USG), Laurea Otaniemi

Teachers

  • Tiina Mäkelä
  • Jonna Suominen

Groups

  • USG22SU
    Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus, Syksy 22, Otaniemi

Learning outcomes

Opiskelija osaa
- soveltaa edistyneitä tietojaan anatomiasta, fysiologiasta ja patofysiologiasta määrätessään lääkkeitä
- hallitsee keskeisten elintoimintojen osalta strukturoidun anamneesin teon ja potilaan kliinisen tutkimisen rajatun lääkkeen määräämisen toteuttamiseksi
- tunnistaa, arvioi ja tekee johtopäätöksiä potilaan (sen hetkisestä) terveydentilasta ja sairauden vakavuusasteesta tehtäväalueellaan
- tunnistaa oman osaamisensa rajoitukset ja konsultoi muita ammattihenkilöitä tarvittaessa
- dokumentoi päätöksenteon perustana olevan anamneesin, kliiniset löydökset, diagnoosin ja jatkotoimenpiteet tehtäväalueellaan

Content

- Kliininen tutkiminen, potilaan haastattelu ja tilan arvioiominen"

Grading scale

Approved/Failed