Skip to main content

Lääkehoidon etiikka ja juridiikka (5 cr)

Code: G800BP42-3005

General information


Enrollment

02.07.2022 - 31.07.2022

Timing

01.08.2022 - 30.07.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Laurea Otaniemi, sote

Campus

Laurea Otaniemi

Teaching languages

  • Finnish

Degree programmes

  • Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä täydennyskoulutus (USG), Laurea Otaniemi

Teachers

  • Tiina Mäkelä
  • Jonna Suominen
  • Soile Juujärvi

Teacher in charge

Tiina Mäkelä

Groups

  • USG22SU
    Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus, Syksy 22, Otaniemi

Objectives

Opiskelija osaa
- noudattaa omaan ammattitoimintaansa, potilaan hoitamiseen ja lääkkeen määräämiseen liittyviä lakeja, asetuksia ja säädöksiä
- tunnistaa lääkkeen määräämiseen liittyvän oman tehtäväalueensa ja osaamisensa rajat ja vastuun sekä konsultoi muita ammattihenkilöitä tarvittaessa
- toimia eettisesti korkeatasoisesti lääkkeitä määrätessään
- kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja päivittää säännöllisesti tehtäväalueensa diagnostiikkaan ja uusiin lääkeaineisiin liittyviä tietojaan ja taitojaan

Content

- Lääkkeen määräämistä säätelevät lait, asetukset ja säädökset - Ammatilliset arvot, etiikka ja vastuullisuus
- Sairaanhoitajan tehtäväalue ja asiantuntijuus lääkkeen määräämisessä
- Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen ja riskien hallinta lääkehoidossa
- Laadunvarmistus lääkehoidossa
- Lääkkeiden määräämiseen liittyvä yhteiskuntavastuu sekä väestön terveyden edistäminen

Grading scale

Approved/Failed