Skip to main content

Master's thesis (30 cr)

Code: A9540-3004

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

01.01.2023 - 31.07.2024

Number of ECTS credits allocated

30 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, sote

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Development and Management of Empowering Working Methods in Health Care and Social Services (SYA7), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • YAMK puute 2023
  • Ossi Salin
  • Kristiina Helminen
  • Elsi Haverinen-Mottaghi
  • Soile Juujärvi

Groups

  • SYA723KJ
    Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, yamk, K23, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa
- tehdä itsenäisesti oman alan kehittämistyötä
- soveltaa hankittua tutkimustietoutta omassa opinnäytetyössä kriittisesti ja analyyttisesti
- soveltaa kehittämistehtävään soveltuvia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä
- valitun soveltavan tutkimus- ja kehitysmenetelmän ja siihen perustuvan dokumentoinnin ja raportoinnin
- toimia asiantuntijana soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevässä yhteisössä
- hakea itsenäisesti tietoa sekä seurata, eritellä ja arvioida kriittisesti oman alansa ammattikäytäntöjen ja tutkimustiedon kehittymistä
- tuottaa ja soveltaa tietoa itsenäisesti

Grading scale

Approved/Failed