Skip to main content

Master's Thesis (30 cr)

Code: A9515-3005

General information


Enrollment

23.05.2022 - 29.05.2022

Timing

01.08.2022 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

30 op

RDI proportion

30 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

 • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

 • Degree Programme in Management and Development in Social and Health Care Reform (SYA5), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

 • Satu Vuorela
 • Johanna Listola
 • Leena Forma
 • YAMK Virtuaali
 • Annu Haho
 • Elsi Haverinen-Mottaghi
 • Minna Pietikäinen
 • Piia Silvennoinen

Teacher in charge

Piia Silvennoinen

Groups

 • SYA522SJ
  Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, yamk, S22, Leppävaara

Learning outcomes

Opiskelija osaa
- tehdä itsenäisesti oman alan kehittämistyötä
- soveltaa hankittua tutkimustietoutta omassa opinnäytetyössä kriittisesti ja analyyttisesti
- soveltaa kehittämistehtävään soveltuvia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä
- valitun soveltavan tutkimus- ja kehitysmenetelmän ja siihen perustuvan dokumentoinnin ja raportoinnin
- toimia asiantuntijana soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevässä yhteisössä
- hakea itsenäisesti tietoa sekä seurata, eritellä ja arvioida kriittisesti oman alansa ammattikäytäntöjen ja tutkimustiedon kehittymistä
- tuottaa ja soveltaa tietoa itsenäisesti

Grading scale

Approved/Failed