Skip to main content

Coaching (5 cr)

Code: A9512-3005

General information


Enrollment

23.05.2022 - 29.05.2022

Timing

08.10.2022 - 03.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

4 op

RDI proportion

4 op

Mode of delivery

20 % Contact teaching, 80 % Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

30 - 45

Degree programmes

  • Degree Programme in Management and Development in Social and Health Care Reform (SYA5), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Mikko Häkkinen

Teacher in charge

Mikko Häkkinen

Groups

  • SYA522SJ
    Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, yamk, S22, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa
- johtaa työprosesseja ja kehittää työkulttuuria
- johtaa yhteistyötä erilaisia yhteistyön menetelmiä soveltaen
- johtaa alaisten motivaatiota ja osaamista
- hahmottaa ja ymmärtää yksilön vastuun, yhteisön vastuun ja tulosvastuun osana johtamista
- johtaa työyhteisöä oikeudenmukaisesti sosiaali- ja terveysalan arvoihin perustuen
- arvioida työtä ja työyhteisöä

Teaching methods

Opintojakso sisältää yhdessä etänä tapahtuvaa opiskelua, itsenäistä opiskelua ja pienryhmässä tapahtuvaa opiskelua.
Opiskelijat toteuttavat pienryhmässä valmennusprosessin aidossa työelämäympäristössä ja laativat toteutuksesta raportin. Raportissa tulee käyttää Laurean ohjetta lähdeviitteiden merkitsemisestä ja opinnäytetyöohjetta soveltuvin osin. Raportti arvioidaan asteikolla hyl. / 1-5.

https://laurea.zoom.us/my/mikko.hakkinen

Learning materials and recommended literature

Kirjallisuutta josta voi lähteä liikkeelle:
Carlsson, M., Forssell, C. (2017): Esimies ja coaching. Oivaltava coaching johtamisen Tietosanoma.
Furman, B., Ahola, T. (2007): Onnistuminen on joukkuelaji. Reteaming valmentajan käsikirja. Lyhytterapiainstituutti oy.
Furman, B., Ahola, T. (2012): Tuplatähti. Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. Tammi.
Furman, B., Ahola, T. (2013): COOPERATION - Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja kuinka se tehdään. Lyhytterapiainstituutti. (Myös vanhempi painos käy: Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja kuinka se tehdään)
Ristikangas, M-R., Grunbaum, L. (2016): Valmentava esimies. Alma Talent.
Ristikangas, M-R., Ristikangas, V. (2017): Valmentava johtajuus. Alma Talent.
Ruutu, S., Salmimies, R. (2016): Työnohjaajan opas. Valmentava ja ratkaisukeskeinen työote.

Alternative completion methods of implementation

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat; ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

Co-operation with working life and/or RDI

Opintojakso sisältää projektiosuuden aidossa työelämäympäristössä (valmennus).

Important dates

Oppimistehtävien palauttamisajankohdista sovitaan opintojakson alkaessa.

Forms of internationality

Opintojaksolla hyödynnetään kansainvälistä kirjallisuutta.

Students workload

Opintojakson laajuus on 5 op, kokonaistyömäärä on 135 tuntia, josta etäopetusta on noin 24 tuntia.

https://laurea.zoom.us/my/mikko.hakkinen

Content and scheduling

Sisältö / oppimistapahtumat
- opintojakson henkilökohtainen tavoitteistaminen
- oman johtamis- ja valmennusfilosofian kehittäminen
- voimavaraistava valmentaminen ja johtaminen
- työyhteisön valmentaminen
- valmennusprojektin suunnittelu, toteutus ja arviointi
- identiteetit ja johtamisen narratiivit työyhteisössä
- valmentava johtajuus työviihtyvyyden ja työhyvinvoinnin vahvistamisessa

Further information for students

https://laurea.zoom.us/my/mikko.hakkinen

Grading scale

H-5

Evaluation methods and criteria

Opintojaksolla käytetään Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opintojaksojen arviointikriteerejä.

Evaluation criteria, fail (0)

Opintojaksolla käytetään Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opintojaksojen arviointikriteerejä.

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Opintojaksolla käytetään Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opintojaksojen arviointikriteerejä.

Evaluation criteria, good (3-4)

Opintojaksolla käytetään Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opintojaksojen arviointikriteerejä.

Evaluation criteria, excellent (5)

Opintojaksolla käytetään Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opintojaksojen arviointikriteerejä.