Skip to main content

Information Management in Social and Health Care (5 cr)

Code: A9511-3005

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

01.08.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, sote

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Management and Development in Social and Health Care Reform (SYA5), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Pauliina Partanen
  • Outi Ahonen

Groups

  • SYA523SJ
    Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, yamk, S23, Leppävaara

Learning outcomes

Opiskelija osaa
- laajentaa tietouttaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelystä ja tiedonhallinnan prosessin kehittämistarpeista toiminnan suunnittelusta, toteutukseen ja arviointiin
- määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa nopeasti kehittyviä asiakaslähtöisiä palvelutarpeita
- hahmottaa ja ymmärtää tulevaisuuden asiakkaan tietotarpeita hyvinvointialueiden digitaalisessa palveluympäristössä
- hahmottaa ja ymmärtää näyttöön perustuvuuden merkitys osana tiedonhallintaa
- hahmottaa ja ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasta ja potilastietojen hallintaa koskevan lainsäädännön
- arvioida ja kehittää dokumentoinnin käytänteitä

Grading scale

Approved/Failed