Skip to main content

Information Management in Social and Health Care (5 cr)

Code: A9511-3004

General information


Enrollment

23.05.2022 - 29.05.2022

Timing

01.08.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Management and Development in Social and Health Care Reform (SYA5), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Pauliina Partanen
  • Outi Ahonen

Teacher in charge

Outi Ahonen

Groups

  • SYA522SJ
    Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, yamk, S22, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa
- laajentaa tietouttaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelystä ja tiedonhallinnan prosessin kehittämistarpeista toiminnan suunnittelusta, toteutukseen ja arviointiin
- määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa nopeasti kehittyviä asiakaslähtöisiä palvelutarpeita
- hahmottaa ja ymmärtää tulevaisuuden asiakkaan tietotarpeita hyvinvointialueiden digitaalisessa palveluympäristössä
- hahmottaa ja ymmärtää näyttöön perustuvuuden merkitys osana tiedonhallintaa
- hahmottaa ja ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasta ja potilastietojen hallintaa koskevan lainsäädännön
- arvioida ja kehittää dokumentoinnin käytänteitä

Grading scale

H-5