Skip to main content

Social and Health Care Reform (5 cr)

Code: A9509-3005

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

01.08.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, sote

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Management and Development in Social and Health Care Reform (SYA5), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Soili Vento
  • Piia Silvennoinen

Groups

  • SYA523SJ
    Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, yamk, S23, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa
- hahmottaa ja ymmärtää SOTE-muutoksen kontekstin ja siihen vaikuttavat yhteiskunnalliset taustatekijät
- ymmärtää palvelujen uudistamisen ja monitasoisen integraation seuraukset organisaatioiden, toimintatapojen, johtamisen ja osaamisvaatimuksien suhteen
- hahmottaa ja ymmärtää SOTE-muutoksen lainsäädännön
- hahmottaa ja ymmärtää digitalisaation ja robotiikan merkityksen sote-alan työssä

Grading scale

Approved/Failed