Skip to main content

Agile Methods in Service Design (10 cr)

Code: A9493-3007

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

05.01.2023 - 05.04.2023

Number of ECTS credits allocated

10 op

Virtual proportion

5 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

50 % Contact teaching, 50 % Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Complementary competence, Master’s studies (TYJ), Generic Studies

Teachers

  • Sami Kauppinen
  • Janne Lahti

Teacher in charge

Janne Lahti

Groups

  • TYJ23KJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), K23, yhteiset opinnot

Objectives

Opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa ketterän suunnittelusprintin sekä hahmottaa menetelmän hyödyt
- käyttää palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja suunnittelumahdollisuuksien tunnistamiseen ja palveluprototyyppien toteuttamiseen
- hahmotella ja visualisoida vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja sekä arvioida niitä kriittisesti
- kehittää suunnitteluratkaisuja käyttäjätiedon pohjalta ketterästi ja iteratiivisesti

Grading scale

H-5

Qualifications

A9330 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10 op tai A9457 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 10 op tai vastaava osaaminen