Skip to main content

Research, Development and Innovation (5 cr)

Code: A9461-3004

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

01.01.2023 - 14.05.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, sote

Campus

Laurea Virtual Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Development and Management of Empowering Working Methods in Health Care and Social Services (SYA7), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Kristiina Helminen

Teacher in charge

Kristiina Helminen

Groups

  • SYA723KJ
    Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, yamk, K23, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa
- perustella tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkitystä työelämän kehittämisessä
- valita relevantin lähestymistavan tutkimus- ja kehittämistyölle
- valita tutkimus- ja kehittämistyönsä kannalta mielekkäät menetelmät
- rakentaa tutkittuun tietoon perustuvan viitekehyksen opinnäytetyölle
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön luotettavuutta ja eettisyyttä

Teaching methods

The implementation plan is available in Finnish.

Grading scale

H-5