Skip to main content

Service Design Process and Methods (10 cr)

Code: A9457-3012

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

01.01.2023 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

10 op

RDI proportion

10 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, palvelu

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Service and Business Design (MYA4), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Virpi Kaartti
  • Satu Luojus
  • Anna Salmi

Groups

  • MYA423KJ
    Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu, yamk, K23, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa
- soveltaa palvelulogiikan periaatteita palvelumuotoilussa
- soveltaa ja arvioida palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja monipuolisesti palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti asiakasymmärryksen pohjaksi tarvittavan tiedonhankintaprosessin, analysoida kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset
- kehittää suunnitteluratkaisua iteratiivisesti osana yhteistä tiedontuottamisen prosessia
- arvioida suunnitteluratkaisun toteutettavuutta ja vaikuttavuutta eri näkökulmista

Grading scale

H-5