Skip to main content

Service Design Process and Methods (10 cr)

Code: A9457-3011

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

01.08.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

10 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, palvelu

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Service and Business Design (MYA4), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Virpi Kaartti
  • Anna Salmi
  • Satu Luojus

Groups

  • MYA423SJ
    Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu, yamk, S23, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa
- soveltaa palvelulogiikan periaatteita palvelumuotoilussa
- soveltaa ja arvioida palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja monipuolisesti palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti asiakasymmärryksen pohjaksi tarvittavan tiedonhankintaprosessin, analysoida kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset
- kehittää suunnitteluratkaisua iteratiivisesti osana yhteistä tiedontuottamisen prosessia
- arvioida suunnitteluratkaisun toteutettavuutta ja vaikuttavuutta eri näkökulmista

Grading scale

Approved/Failed