Skip to main content

Master's Thesis (30 cr)

Code: A9432-3005

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

01.01.2023 - 31.07.2024

Number of ECTS credits allocated

30 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, tiko

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

 • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

 • Degree Programme in Innovative Digital Services of the Future (NYA3), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

 • Sami Kauppinen
 • YAMK puute 2023
 • Päivi Tossavainen
 • Satu Luojus
 • Anna Salmi
 • Jyri Rajamäki

Groups

 • NYA323KJ
  Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K23, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa
- tehdä itsenäisesti oman alan kehittämistyötä ja soveltavaa tutkimusta
- soveltaa hankittua tutkimustietoutta omassa opinnäytetyössä kriittisesti ja analyyttisesti
- soveltaa kehittämistehtävään soveltuvia tiedonhankintamenetelmiä
- valitun soveltavan tutkimus- ja kehitysmenetelmän ja siihen perustuvan dokumentoinnin ja raportoinnin
- toimia asiantuntijana soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevässä yhteisössä
- hakea itsenäisesti tietoa sekä seurata, eritellä ja arvioida kriittisesti oman alansa ammattikäytäntöjen ja tutkimustiedon kehittymistä
- tuottaa ja soveltaa tietoa itsenäisesti

Grading scale

Approved/Failed