Skip to main content

Master's Thesis (30 cr)

Code: A9399-3004

General information


Enrollment

23.05.2022 - 29.05.2022

Timing

01.08.2022 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

30 op

RDI proportion

30 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Tikkurila

Teaching languages

  • Finnish

Seats

21 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Behavioral Insights and Choice Architecture (HYV8), Laurea Tikkurila (Finnish)

Teachers

  • Jyrki Suomala
  • Markus Kanerva
  • Kaisa Hytönen

Teacher in charge

Kaisa Hytönen

Groups

  • HYV822SJ
    Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu, yamk, S22, Tikkurila

Objectives

Opiskelija osaa
- tehdä itsenäisesti oman alan kehittämistyötä ja soveltavaa tutkimusta
- soveltaa hankittua tutkimustietoutta omassa opinnäytetyössä kriittisesti ja analyyttisesti
- soveltaa kehittämistehtävään soveltuvia tiedonhankintamenetelmiä
- valitun soveltavan tutkimus- ja kehitysmenetelmän ja siihen perustuvan dokumentoinnin ja raportoinnin
- toimia asiantuntijana soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä tekevässä yhteisössä
- hakea itsenäisesti tietoa sekä seurata, eritellä ja arvioida kriittisesti oman alansa ammattikäytäntöjen ja tutkimustiedon kehittymistä
- tuottaa ja soveltaa tietoa itsenäisesti

Teaching methods

The implementation plan is available in Finnish.

Grading scale

H-5