Skip to main content

Decision Making in Social Environments and Organizations (5 cr)

Code: A9394-3006

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

01.08.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Campus

Laurea Tikkurila

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Behavioral Insights and Choice Architecture (HYV8), Laurea Tikkurila (Finnish)

Teachers

  • Kaisa Hytönen
  • Markus Kanerva

Groups

  • HYV823SJ
    Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu, yamk, S23, Tikkurila

Objectives

Opiskelija osaa
- tunnistaa yksilön päätöksentekotilanteita, joissa päätöksentekijä toimii osana ryhmää tai vuorovaikutuksessa muiden kanssa
- syventää tietojaan ja osaamistaan sosiaalisen päätöksenteon eri aihepiireistä, kuten vastavuoroisuudesta, sitoutumisesta, sosiaalisista normeista, laumakäyttäytymisestä, ryhmäytymisestä sekä sosiaalisesta hierarkiasta
- analysoida päätöksentekijän sosiaalisia käyttäytymismalleja, kuten luottamusta, kilpailua ja yhteistyötä sekä reiluutta ja epäoikeudenmukaisuuden kaihtamista, sekä sosiaalipsykologian että peliteorian näkökulmista

Grading scale

H-5