Skip to main content

Individual Economic Decision Making (5 cr)

Code: A9393-3006

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

01.08.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Campus

Laurea Tikkurila

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Behavioral Insights and Choice Architecture (HYV8), Laurea Tikkurila (Finnish)

Teachers

  • Kaisa Hytönen
  • Markus Kanerva

Groups

  • HYV823SJ
    Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu, yamk, S23, Tikkurila

Objectives

Opiskelija osaa
- arvioida ja tunnistaa työelämän kannalta oleellisia yksilön päätöksentekoon liittyviä ilmiöitä
- tulkita ja tarkastella yksilön päätöksentekoon liittyviä tieteellisiä artikkeleja ja tutkimuksellisia tekstejä
- analysoida yksilön päätöskäyttäytymistä käyttäytymistaloustieteen psykologisesta näkökulmasta
- tunnistaa tunteiden ja rationaalisuuden roolin päätöksenteossa
- tunnistaa eettisen toiminnan periaatteita päätöksenteon ilmiöiden soveltamisessa

Grading scale

H-5