Skip to main content

User-Centered Design of Digital Services (10 cr)

Code: A9330-3013

General information


Enrollment

22.05.2023 - 28.05.2023

Timing

24.08.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

10 op

Virtual proportion

10 op

RDI proportion

10 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Virtual Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

40 - 50

Degree programmes

  • Complementary competence, Master’s studies (TYJ), Generic Studies

Teachers

  • Sami Kauppinen
  • Janne Lahti

Teacher in charge

Janne Lahti

Groups

  • TYJ23SJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), S23, yhteiset opinnot

Learning outcomes

Opiskelija osaa
- soveltaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun yleisiä toimintatapoja oman alansa kehittämisessä
- integroida käyttäjän ja asiakkaan asiantuntemuksen suunnitteluprosessin eri vaiheisiin
- hahmottaa käyttöliittymäsuunnittelun ja vuorovaikutussuunnittelun perusperiaatteet
- hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä ja tekniikoita digitaalisen palvelun suunnittelussa
- hahmottaa digitaalisen palvelun käytettävyyden varmistamisen periaatteen
- toimia avoimissa innovaatioverkostoissa ja -ympäristöissä kehittäjänä

Teaching methods

Course information is only available in finnish.

Grading scale

H-5