Skip to main content

User-Centered Design of Digital Services (10 cr)

Code: A9330-3011

General information


Enrollment

23.05.2022 - 29.05.2022

Timing

01.08.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

10 op

Virtual proportion

5 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

50 % Contact teaching, 50 % Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Complementary competence, Master’s studies (TYJ), Generic Studies

Teachers

  • Sami Kauppinen
  • Janne Lahti

Teacher in charge

Janne Lahti

Groups

  • TYJ22KJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), K22, yhteiset opinnot

Objectives

Opiskelija osaa
- soveltaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun yleisiä toimintatapoja oman alansa kehittämisessä
- integroida käyttäjän ja asiakkaan asiantuntemuksen suunnitteluprosessin eri vaiheisiin
- hahmottaa käyttöliittymäsuunnittelun ja vuorovaikutussuunnittelun perusperiaatteet
- hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä ja tekniikoita digitaalisen palvelun suunnittelussa
- hahmottaa digitaalisen palvelun käytettävyyden varmistamisen periaatteen
- toimia avoimissa innovaatioverkostoissa ja -ympäristöissä kehittäjänä

Teaching methods

Course information is only available in finnish.

Grading scale

H-5