Skip to main content

Socially Responsible Management (5 cr)

Code: A9328-3016

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

28.01.2023 - 28.05.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Virtual Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

40 - 50

Degree programmes

  • Complementary competence, Master’s studies (TYJ), Generic Studies

Teachers

  • Kristiina Helminen
  • Sari Sarlio-Siintola

Teacher in charge

Kristiina Helminen

Groups

  • TYJ23KJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), K23, yhteiset opinnot

Objectives

Opiskelija osaa
- analysoida muuttuvaa yhteiskuntaa kestävän kehityksen näkökulmasta
- käynnistää ja ohjata eettistä keskustelua työyhteisössä
- soveltaa oikeudenmukaisia menettelytapoja työyhteisön johtamisessa
- arvioida ja perustella tekemiään ratkaisuja yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
- toimia proaktiivisesti oman alansa arvoja edistäen ja puuttua havaitsemaansa epäeettiseen toimintaan

Grading scale

H-5