Skip to main content

Managing Networks (5 cr)

Code: A9327-3011

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

16.01.2023 - 31.05.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

RDI proportion

2 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Campus

Laurea Virtual Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

30 - 100

Degree programmes

  • Complementary competence, Master’s studies (TYJ), Generic Studies
  • Studies at Open University of Applied Sciences, YAMK

Teachers

  • Hannu Tikkanen
  • Kaisa Airo

Scheduling groups

  • Avoin AMK (Size: 100. Open UAS: 100.)

Groups

  • TYJ23KJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), K23, yhteiset opinnot

Small groups

  • Avoin AMK

Learning outcomes

Opiskelija osaa
- tunnistaa eri tasoiset systeemit toimintaympäristöissä
- analysoida ja hyödyntää systeemistä lähestymistapaa verkostojen johtamisessa
- toimia sekä fyysisessä että virtuaalisessa ympäristössä sekä näiden yhdistelmissä
- toimia ja johtaa monikulttuurisissa ympäristöissä
- luoda, johtaa ja kehittää toimijaverkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti

Grading scale

H-5