Skip to main content

Research Communications (5 cr)

Code: A9324-3019

General information


Enrollment

28.11.2022 - 08.01.2023

Timing

01.01.2023 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Virtual Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

40 - 50

Degree programmes

  • Complementary competence, Master’s studies (TYJ), Generic Studies

Teachers

  • Kaarina Murtola

Teacher in charge

Kaarina Murtola

Groups

  • TYJ23KJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), K23, yhteiset opinnot

Objectives

Opiskelija osaa
- toimia erilaisissa tutkimuksellisen kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa
- argumentoinnin kielelliset keinot
- tulkita ja tarkastella kriittisesti tieteellisiä artikkeleja ja tutkimuksellisia tekstejä
- arvioida toisten tutkimus- tai kehittämishankkeita ja esittää niistä perusteltuja ja asianmukaisia kehittämisideoita
- laatia tutkintoon kuuluvan tutkimus- tai kehittämishankkeen

Teaching methods

The implementation plan is available in Finnish.

Grading scale

H-5