Skip to main content

Research Communications (5 cr)

Code: A9324-3018

General information


Enrollment

23.05.2022 - 10.06.2022

Timing

01.08.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Virtual Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

41 - 50

Degree programmes

  • Complementary competence, Master’s studies (TYJ), Generic Studies

Teachers

  • Kaarina Murtola

Teacher in charge

Kaarina Murtola

Groups

  • TYJ22KJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), K22, yhteiset opinnot

Learning outcomes

Opiskelija osaa
- toimia erilaisissa tutkimuksellisen kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa
- argumentoinnin kielelliset keinot
- tulkita ja tarkastella kriittisesti tieteellisiä artikkeleja ja tutkimuksellisia tekstejä
- arvioida toisten tutkimus- tai kehittämishankkeita ja esittää niistä perusteltuja ja asianmukaisia kehittämisideoita
- laatia tutkintoon kuuluvan tutkimus- tai kehittämishankkeen

Teaching methods

The implementation plan is available in Finnish.

Grading scale

H-5