Skip to main content

Futures Research Methods and Leadership of the Future (5 cr)

Code: A9323-3017

General information


Enrollment

28.11.2022 - 09.12.2022

Timing

26.01.2023 - 14.05.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

3 op

RDI proportion

3 op

Mode of delivery

40 % Contact teaching, 60 % Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Campus

Laurea Tikkurila

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Complementary competence, Master’s studies (TYJ), Generic Studies

Teachers

  • Minna Pura

Teacher in charge

Minna Pura

Scheduling groups

  • Avoin AMK (Size: 5. Open UAS: 5.)

Groups

  • TYJ23KJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), K23, yhteiset opinnot

Small groups

  • Avoin AMK

Objectives

Opiskelija osaa
- monitoroida toimintaympäristöä
- osallistaa organisaation toimijat, sidosryhmät ja kumppanit systemaattiseen toimintaympäristön monitorointiin
- tulkita tulevaisuustietoa ja tunnistaa esiin nousevia trendejä
- rakentaa vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita
- liittää tulevaisuuksien ennakoinnin osaksi organisaation strategista suunnittelua ja organisaation oppimista

Teaching methods

The implementation plan is available in Finnish.

Grading scale

H-5