Skip to main content

Anticipating Future (5 cr)

Code: A9323-3016

General information


Enrollment

23.05.2022 - 31.08.2022

Timing

01.08.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

4 op

RDI proportion

3 op

Mode of delivery

20 % Contact teaching, 80 % Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Tikkurila

Teaching languages

  • Finnish

Seats

60 - 80

Degree programmes

  • Complementary competence, Master’s studies (TYJ), Generic Studies

Teachers

  • Minna Pura

Teacher in charge

Minna Pura

Groups

  • TYJ22KJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), K22, yhteiset opinnot

Objectives

Opiskelija osaa
- monitoroida toimintaympäristöä
- osallistaa organisaation toimijat, sidosryhmät ja kumppanit systemaattiseen toimintaympäristön monitorointiin
- tulkita tulevaisuustietoa ja tunnistaa esiin nousevia trendejä
- rakentaa vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita
- liittää tulevaisuuksien ennakoinnin osaksi organisaation strategista suunnittelua ja organisaation oppimista

Teaching methods

The implementation plan is available in Finnish.

Grading scale

H-5