Skip to main content

Business design (5 cr)

Code: A900BW26-3003

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

01.01.2023 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, palvelu

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Service and Business Design (MYA4), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Otto Mäkelä

Teacher in charge

Otto Mäkelä

Groups

  • MYA423KJ
    Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu, yamk, K23, Leppävaara

Learning outcomes

Opiskelija osaa
- hahmottaa organisaation strategisen johtamisen kokonaisuuden
- analysoida, verrata ja soveltaa palvelulogiikan periaatteita ja vaikutuksia organisaation toiminnan kehittämisessä
- tunnistaa, verrata ja arvioida uusia liiketoimintamalleja ja niiden taustoja
- kehittää oman organisaation toimintaa uusien ajattelu- ja liiketoimintamallien näkökulmasta

Teaching methods

The implementation plan is available in Finnish.

Grading scale

Approved/Failed