CURRICULA > MASTER’S DEGREE, BLENDED LEARNING > DEGREE PROGRAMME IN INNOVATIVE DIGITAL SERVICES OF THE FUTURE (NYA3), LAUREA LEPPÄVAARA (FINNISH) > TULEVAISUUDEN INNOVATIIVISET DIGITAALISET PALVELUT, YAMK, K23, LEPPÄVAARA
Master’s degree, blended learning

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K23, Leppävaara

Spring 2023

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1S 2A 2S 1 1 2
CORE COMPETENCE
               
DIGITAL SERVICES OF THE FUTURE
               
The Future of Digital Services 5
 
   
   
Managing strategic renewal 5
 
   
   
Management of Service Design 10
 
   
   
Information Management and Architecture 5
 
   
   
Business Model Development in Knowledge-Intensive Service Business 5  
 
   
 
THESIS
               
Master's Thesis 30
3525351510351510
COMPLEMENTARY COMPETENCE
()
               
Developing and Management of Studying Skills in Master's Studies 5                
00000000
ECTS credits per period / semester / academic year 35 25 35 15 10 35 15 10

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut –koulutuksen ydinosaaminen muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: digitaaliset palvelut ja palveluliiketoiminta. Ensimmäisessä kokonaisuudessa digitaalisten palvelujen kehittämiseen perehdytään hyödyntämällä tulevaisuuksien tutkimuksen ja teknologiaennakoinnin menetelmiä sekä palvelumuotoilun lähestymistapaa. Toisessa kokonaisuudessa tarkastellaan tiedon roolia osana organisaation toimintaa ja menestystä sekä sovelletaan palveluliiketoiminnan uusia ajattelumalleja liiketoiminnan kehittämisen ja strategisen johtamisen kontekstissa.

Lisäksi opiskelija syventää ja laajentaa omaa osaamistaan vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelija voi vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa näistä opintojaksoista. (not translated)