CURRICULA > SPECIALISATION EDUCATION > DIGITAL FINANCIAL MANAGEMENT, SPECIALISATION EDUCATION ((HZV3), LAUREA TIKKURILA > DIGITAL FINANCIAL MANAGEMENT

Digital Financial Management

Autumn 2019

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 2S 1 2 1 2
Revenue Models and Digitalization of Business 5
 
     
     
New Roles and Tools in Finance Function 5
 
     
     
Development of Digital Reporting 5
 
     
     
New Metrics and Performance Evaluation 5
   
     
   
Financial Management in the Digital Age 5
   
     
   
Visualization and Data Analytics 5
   
     
   
300151500151500
ECTS credits per period / semester / academic year 30 0 15 15 0 0 15 15 0 0

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on viime vuoden lopussa myöntänyt rahoituksen Digitaalinen talousohjaus –erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen vuosina 2018-2023. Laurea, Haaga-Helia, Metropolia ja Tamk suunnittelevat ja toteuttavat koulutuksen yhteistyössä. Ensimmäinen koulutus alkaa syyskuussa ja mukaan otetaan yhteensä 60 opiskelijaa (max 15 opiskelijaa/amk). Koulutuksen hinta on 950 €.

Digitaalisen talousohjauksen koulutus vastaa tulevaan suureen työtehtävien murrokseen. Koulutuksessa syvennytään talousohjaukseen sekä prosessien ja työroolien muutokseen.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti yritysten ja organisaatioiden talouden ja rahoituksen asiantuntijatehtävissä tai muissa vastuullisissa tehtävissä toimivat henkilöt, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon.

Koulutus on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vaatimusten tasoista, ja opintojaksoja voi anoa hyväksi luettavaksi yamk-tutkintoon. (not translated)