CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > NURSING CARE AND REHABILITATION OF JOINT REPLACEMENT PATIENTS - CONTINUING EDUCATION FOR REGISTERED NURSES AND PHYSIOTHERAPISTS (USV13), LAUREA TIKKURILA > NURSING CARE AND REHABILITATION OF JOINT REPLACEMENT PATIENTS - CONTINUING EDUCATION FOR REGISTERED NURSES AND PHYSIOTHERAPISTS (USV13), LAUREA TIKKURILA
Continuing education

Nursing care and rehabilitation of joint replacement patients - continuing education for registered nurses and physiotherapists (USV13), Laurea Tikkurila

Spring 2021

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3
Search: ECTS 1 2 3 1S 2A 2S 3A 1 1 2 1
                     
Clinical competence in nursing and rehabilitation of joint replacement patient 5
   
     
     
Guidance in nursing and rehabilitation of joint replacement patients 5  
   
     
   
Development of evidence-based nursing and rehabilitation for joint replacement patient care 5
 
 
 
6.666678.3333406.666676.666671.6666706.666676.666671.666670
ECTS credits per period / semester / academic year 6.66667 8.33334 0 6.66667 6.66667 1.66667 0 6.66667 6.66667 1.66667 0

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Tekonivelpotilaan hoitotyön ja kuntoutuksen täydennyskoulutus on 15 op:n kokonaisuus AMK-tasoisia opintoja (EQF7). Koulutus on suunnattu sairaanhoitajille ja fysioterapeuteille, jotka työskentelevät tekonivelpotilaiden parissa. Täydennyskoulutus toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun ja HUS:n yhteistyönä, koulutusta koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu.
Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöi-hin. Toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Täydennys-koulutuksessa perehdytään tekonivelpotilaan hoitotyön ja kuntoutuksen tämänhetkiseen uu-simpaan kansalliseen ja kansainväliseen tutkittuun tietoon. Koulutus tukee osallistujan oman oppimisen kehittämistä ja hyväksi koettujen käytänteiden jakamista koko työuran ajan. (not translated)