CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > EDUCATING IN CLINICAL NURSING (USV7). LAUREA TIKKURILA (FINNISH) > KOULUTTAJANA KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
Continuing education

Kouluttajana kliinisessä hoitotyössä

Spring 2020

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1S 2A 1 1
Educating in Clinical NUrsing 3
1.51.51.51.51.51.5
ECTS credits per period / semester / academic year 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Täydennyskoulutus terveydenhuollon ammattilaisille, joilla on koulutusvastuita työssään, tai joiden tehtäviin kuuluu henkilöstön osaamisen varmentaminen (opetushoitajat, vastuuryhmien jäsenet ym.)
Vaikuttavan kouluttamisen konsepti, joka keskittyy pedagogisen osaamisen kehittämiseen. Koulutus antaa varmuutta, systemaattisuutta ja vaikuttavuutta koulutusvastuiden toteuttamiseen. Osallistujien kiinnostuksesta riippuen voidaan järjestää jatkokoulutus, jossa opitun tiedon soveltamista käytäntöön syvennetään edelleen. (not translated)