CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN ERIKOISPÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ TÄYDENNYSKOULUTUS (USG), LAUREA OTANIEMI > RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN ERIKOISPÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ KOULUTUS , S18, OTANIEMI
Continuing education

Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus , S18, Otaniemi

Autumn 2019

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1
Search: ECTS 1 1A 1S 1 2
LÄÄKEHOIDON EETTINEN JA JURIDINEN TIETOPERUSTA HOITOTYÖSSÄ
         
Orientaatio, tuutorointi ja sairaanhoitajan laajennettu tehtävänkuva 1
 
 
Lääkehoidon etiikka ja juridiikka 5
 
 
55050
KLIININEN TUTKIMINEN, PÄÄTÖKSENTEKO JA HOITOTYÖN TOTEUTTAMINEN
         
Tautioppi 5
 
 
Kliininen tutkiminen 2
 
 
Basics of Patofysiology 1
 
 
Päätöksenteko ja kliininen hoitotyön toteuttaminen 7
 
 
15150150
FARMAKOLOGIA JA LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMINEN
         
Farmakologia 11
 
 
Reseptioppi 1
 
 
11110110
TURVALLINEN LÄÄKEHOITO ASIAKASTILANTEISSA
         
Työssä tapahtuva oppiminen 10
 
 
12120120
ECTS credits per period / semester / academic year 43 43 0 43 0

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.